Штодзённае чытанне Бібліі на сёння, 3 лістапада 2018 года.

0
10367

Наша сённяшняе штодзённае чытанне Бібліі - з кнігі 2 хронікі 29: 1-36,2 хронікі 30: 1-27, 2 хронікі 31: 1. Чытай і будзь дабраславёны.

2 летапісы 29: 1-36:

1 Эзэкія пачаў валадарыць, калі яму было пяць дваццаць гадоў, і валадарыў у Ерусаліме дзевяць дваццаць гадоў. Імя маці ягонае: Авія, дачка Захарыі. 2. І рабіў тое, што было ў вачах у Госпада, як усё, што зрабіў бацька яго Давід. 3 Ён у першы год валадараньня, у першы месяц, адчыніў дзьверы дома Гасподняга і адрамантаваў іх. 4 І прывёў сьвятароў і лявітаў і сабраў іх на ўсходнюю вуліцу; 5. І сказаў ім: слухайце мяне, лявіты, асвячце сябе і асвяціце дом Госпада Бога бацькоў вашых і нясіце выходзіць бруд з святога месца. 6 Бо нашы бацькі перамаглі і зрабілі тое, што было зло ў вачах Госпада, Бога нашага, і пакінулі яго, і адвярнулі аблічча сваё ад жытла Гасподняга і адвярнулі спіну. 7 Таксама зачынілі дзьверы ганка і патушылі лямпы, і не кадзілі кадзіла і не прыносілі цэласпаленьня ў сьвятыні Богу Ізраілеў. 8 Таму гнеў Гасподні быў на Юду і Ерусалім, і Ён аддаў іх бядзе, здзіўленню і шыпенню, як вы бачыце вачыма. 9 Бо вось, бацькі нашы мечамі ўпалі, і сыны нашы, і дачкі нашы, і жонкі нашы ў палоне за гэта. 10 Цяпер у маім сэрцы заключаць запавет з Госпадам Богам Ізраілевым, каб яго люты гнеў адвярнуўся ад нас. 11. Мае сыны, ня будзьце нядбайныя, бо Гасподзь абраў вас, каб стаяць перад ім, каб служыць яму, і каб вы служылі яму і кадзілі. 12. І ўзьніклі лявіты Махат, сын Амасая, і Ёіл, сын Азарыі, з сыноў Каатавых: і з сыноў Мерарыя: Кіш, сын Абдзі, і Азарыя, сын Егалелеўскі, і з Гершаніцянаў ; Ёа, сын Зімы, і Эдэн, сын Іоанаў; 13 і з сыноў Элісафанавых; Шымры і Еіэль; і з сыноў Асафавых; Захарыя і Матанія: 14 І з сыноў Эмана; Ехіэль і Шымэй; з сыноў Едутунавых; Шэмая і Уцэіл. 15 І сабралі братоў сваіх, асьвяціліся і прыйшлі, паводле загаду караля, словамі Гасподнімі ачысьціць дом Гасподні. 16. І ўвайшлі сьвятары ва ўнутраную частку дома Гасподняга, каб ачысьціць яго, і вывелі ўсю нячысьць, якую знайшлі ў храме Гасподнім, у двор дома Гасподняга. І лявіты ўзялі яго, каб вынесці яго за мяжу ў ручай Кідрон. 17. І пачалі ў першы дзень першага месяца асьвячаць, а восьмага дня месяца яны прыйшлі да ганка Гасподняга, і яны асьвяцілі дом Гасподні за восем дзён; і ў шаснаццаты дзень першага месяца яны скончылі. 18 Тады яны ўвайшлі да цара Эзэкіі і сказалі: мы ачысьцілі ўвесь дом Гасподні і ахвярнік цэласпаленьня, усе ягоныя посуды і табліцу хлебнай хлеба з усімі ёмістасцямі. 19 І мы прыгатавалі і асьвяцілі ўсе посуд, якія цар Ахаз у часы свайго валадараньня адкінуў, і вось яны перад ахвярнікам Гасподнім. 20 Тады цар Эзэкія ўстаў рана, сабраў кіраўнікоў горада і пайшоў да дома Гасподняга. 21 І прынесьлі сем цялят і сем бараноў, сем ягнят і сем казлоў за ахвяру за грэх за Царства, і за сьвятыню і за Юду. І загадаў святарам сыноў Ааронавых прынесці іх на ахвярнік Гасподні. 22 І яны забівалі цялят, і сьвятары прынялі кроў і пасыпалі яе ахвярнікам; таксама, калі яны забілі бараноў, кроў пасыпалі ахвярнікам; і ягнят забівалі, і крывёю пасыпалі крывёю. алтар 23 І вывелі казлоў у ахвяру за грэх перад царом і перад сходам; і паклалі на іх рукі свае; 24 і забілі іх святары, і прымірыліся крывёю на ахвярніку, каб ачысціць увесь Ізраіль, бо цар загадаў учыніць цэласпаленьне і ахвяру за грэх. увесь Ізраіль. 25 І паставіў лявітаў у доме Гасподнім на цымбалах, псалтырах і арфах, паводле загаду Давіда і прарока цара Гада і прарока Натана, бо так было і загад Гасподні, яго прарокі. 26 І лявіты стаялі з інструментамі Давіда, а сьвятары - з трубамі. 27 І загадаў Эзэкія прынесьці цэласпаленьне на ахвярніку. І калі пачалася цэласпаленьне, песьня Гасподняя пачалася таксама з трубамі і з інструментамі, пастаўленымі Давідам, царом Ізраільскім. 28 І пакланілася ўсяму сходу, і сьпевакі сьпявалі, і трубачы гучалі; і ўсё гэта працягвалася, пакуль цэласпаленьне не скончылася. 29 І калі яны прынялі канец ахвярапрынашэння, цар і ўсе, хто быў пры ім, пакланіліся і пакланіліся. 30 Акрамя таго, цар Эзэкія і князі загадалі лявітам сьпяваць Госпаду словы Давіда і прарока Асафа. І яны радасна спявалі хвалу, і яны схілялі галаву і пакланяліся. 31 Тады Езэкія адказаў і сказаў: цяпер вы прысьвяціліся Госпаду, падыдзіце і прынясіце ахвяры і ахвяры ў дом Гасподні. А прыхаджане прыносілі ахвяры і падзякі; і столькі, колькі ахвяравалі сэрца. 32 Колькасьць цэласпаленьняў, якія прынесла грамада, складала шэсьцьдзесят і дзесяць цялят, сто бараноў і дзьвесьце ягнят; усё гэта было на цэласпаленьне Госпаду. 33 Асьвячана было шэсьцьсот валоў і тры тысячы авечак. 34 Але сьвятароў было мала, каб яны не маглі адкінуць усе цэласпаленьні, таму лявіты браты іхнія дапамагалі ім, пакуль не скончылася праца, і пакуль іншыя сьвятары не асьвяціліся; бо лявіты былі больш справядлівымі ў сэрца, каб асвяціць сябе, чым святары. 35 А і цэласпаленьне было ў багацці з тлушчам мірных ахвяраваньняў і прынашэньнямі для кожнага цэласпаленьня. Такім чынам, служба дома Гасподняга была наладжана.

KАДНАКАЧНА ГЛЯДЗЕЦЬ ТУТ НА YOUTUBE
ПАДПІСКА ЗАРАЗ

2 Хронікі 30: 1-27:


1 І паслаў Езэкія да ўсяго Ізраіля і Юды і напісаў таксама Яфрэму і Манасію, каб яны прыйшлі ў дом Госпада ў Ерусаліме, каб захаваць пасху Госпаду Богу Ізраільскаму. 2 Бо цар параіўся і князі ягоныя, і ўся грамада ў Ерусаліме, каб захаваць пасху на другім месяцы. 3 Яны не маглі захаваць яго ў той час, бо святары не асвяцілі сябе дастаткова, і народ не сабраўся ў Ерусалім. 4 І гэта спадабалася цару і ўсёй грамадзе. 5 І яны паставілі ўказ абвяшчаць па ўсім Ізраілі, ад Бэр-Шэвы да Дана, каб яны прыйшлі захаваць пасху да Госпада Бога Ізраілевага ў Ерусаліме, бо даўно яны не рабілі гэтага. накшталт як напісана. 6 І паступілі пасады з лістамі цара і яго князёў па ўсім Ізраілі і Юдэі, і па загадзе цара, кажучы: дзеці Ізраілевыя, вярніцеся зноў да Госпада Бога Абрагама, Ісаака і Ізраіля, і ён вернецца да вас, што засталіся з рук асірыйскіх цароў. 7 І не будзьце вы як бацькі вашыя і як браты вашы, якія выступілі супраць Госпада Бога бацькоў сваіх, і таму аддалі іх, як бачыце. 8 Дык ня будзьце ўшчэпленыя, як бацькі вашыя, але аддайце сябе Госпаду і ўвайдзіце ў сьвятыню Ягоную, якую Ён навек асьвяціў; і служыце Госпаду, Богу вашаму, каб лютасьць гневу Ягонага адвярнулася ад вас. . 9 Бо калі вы зноў будзеце зьвяртацца да Госпада, браты вашыя і дзеці вашыя знойдуць спагаду перад тымі, хто вядзе іх у палон, каб яны зноў прыйшлі ў гэтую зямлю; бо Гасподзь, Бог твой, міласэрны і міласэрны і не адвернецца. выгляд ягоны ад вас, калі вы вернецеся да яго. 10 І пасады пераходзілі з горада ў горад праз краіну Яфрэма і Манасію аж да Завулона, але яны смяяліся з іх, каб пагардзець і здзекаваліся з іх. 11 Але дайверы Асір, Манасія і Завулон паніжаліся і прыйшлі ў Ерусалім. 12. Таксама ў Юдзе Божая рука павінна была даць ім адно сэрца, каб яны выконвалі загад цара і князёў словам Гасподнім. 13 І сабралася ў Ерусаліме шмат людзей, каб у другі месяц сабраць свята прэснага хлеба, вельмі вялікага сходу. 14. І ўстаўшы, і забралі ахвярнікі, якія былі ў Ерусаліме, і ўзялі ўсе ахвярнікі кадзільныя і кінулі іх у ручай Кідрон. 15. Тады яны забілі пасху на чатырнаццаты дзень другога месяца; і сьвятары і лявіты саромеліся і асьвячаліся, і прыносілі цэласпаленьне ў дом Гасподні. 16. І яны стаялі на сваім месцы, паводле закону Майсея, чалавека Божага: сьвятары пасыпалі крывёю, якую яны атрымалі з рук лявітаў. 17. Бо ў сходзе было шмат людзей, якія не былі асьвечаныя; таму лявіты павінны былі забіваць пасху ўсякага, хто ня быў чысты, каб асьвяціць іх Госпаду. 18 Бо мноства людзей, нават многія з Яфрэма, Манасіі, Ісахара і Завулона, не ачысціліся, але елі пасху інакш, як напісана. Але Езэкія маліўся за іх, кажучы: прабачце Гасподзь кожны, 19 хто рыхтуе сваё сэрца шукаць Бога, Госпада Бога бацькоў, хаця і не будзе ачышчаны паводле ачышчэння святыні. 20 І паслухаўся Гасподзь Эзэкію і ацаліў народ. 21 І сыны Ізраілевыя, якія прысутнічалі ў Ерусаліме, трымалі свята прэснага хлеба сем дзён з вялікай радасцю; і лявіты і святары з кожным днём славілі Госпада, спяваючы Госпаду інструменты. 22 І Эзэкія зручна гаварыў усім лявітам, якія вучылі добраму ведаць Госпада; і яны елі на працягу ўсяго свята сем дзён, прыносячы мірныя ахвяры і прымаючы споведзь перад Госпадам Богам бацькоў сваіх. 23 І ўвесь сход раіўся сядзець яшчэ сем дзён, і сем дзён яны радавалі ў радасці. 24 Бо Езэкія, цар Юдэйскі, даў суполцы тысячу цялят і сем тысяч авечак; і князі далі сходу тысячу цялят і дзесяць тысяч авечак; і вялікая колькасць святароў асвяцілі сябе. 25 І ўся рада Юдэі са сьвятарамі і лявітамі і ўся грамада, якія выйшлі з Ізраіля, і чужынцы, якія выйшлі з зямлі Ізраілевай і жылі ў Юдэі, радаваліся. 26 Так была вялікая радасьць у Ерусаліме, бо з часоў Саламона, сына Давіда, цара Ізраільскага, у Ерусаліме не было падобнага.

2 Хронікі 31:1:

1 Калі ж усё гэта скончылася, увесь Ізраіль, які прысутнічаў, выйшаў у гарады Юдэйскія, разарваў вобразы на часткі і парэзаў лясы, і скінуў вышыні і ахвярнікі з усяго Юды і Веньяміна, у Яфрэма і Манасіі, пакуль яны не вынішчылі іх усіх. І вярнуліся ўсе сыны Ізраілевыя, кожны ў валоданьне сваім, у свае гарады.

KАДНАКАЧНА ГЛЯДЗЕЦЬ ТУТ НА YOUTUBE
ПАДПІСКА ЗАРАЗ

пакінуць каментар

Калі ласка, увядзіце ваш каментар!
Калі ласка, увядзіце ваша імя тут

Гэты сайт выкарыстоўвае Akismet для барацьбы са спамам. Даведайцеся, як дадзеныя апрацоўваюцца каментар.